Thiết Kế Website

Quy trình Thiết kế website tại Bitweb Software.

f

Tư Vấn

Nhân viên kỹ thuật Bitweb trao đổi và tư vấn thiết kế website cho khách hàng phù hợp nhất với lĩnh vực kinh doanh của khách hàng..

Thiết Kế & Lập trình

Bitweb thiết kế website theo giao diện khách hàng đã thỏa thuận trước đó. Và cập nhật theo thời gian đã thỏa thuận.

f
f

Cập nhật bản thử nghiệm

Bitweb cập nhật trang web đã thiết kế trên máy chủ thử nghiệm, khách hàng thử nghiệm và phản hồi cho Bitweb về Giao diện & Chức năng.

Cập nhật chính thức

Bitweb cập nhật trang web của bạn lên máy chủ chính thức và hoạt động chính thức trên môi trường Internet.

f
f

Thanh toán

Khách hàng thanh toán dư theo giá trị hợp đồng. Bitweb xuất hóa đơn Giá trị gia tăng cho doanh nghiệp của khách hàng.

Bảo hành & bảo trì

Bitweb có trách nhiệm xử lý các lỗi trên website trong quá trình sử dụng. Bitweb không xử lý trường hợp trang web đã bị đơn vị khác xử lý.

f
>