G-Basic

1,500,000đ/năm


 

 • Kiểm tra hoạt động hằng ngày của website
 • Sao lưu dữ liệu 2 tuần/lần
 • 30 hình ảnh được tối ưu chất lượng
 • 10 bài được viết mới chuẩn SEO
 • 20 bài được biên tập lại chuẩn SEO
 • O2 banner dùng cho quảng cáo, slide,...
 • 20 bài đăng trên Fanpage
 • 20 bài quảng bá lên các kênh cùng lĩnh vực
 • Xử lí nội dung khách hàng cung cấp:
 • Font chữ hiển thị tốt trên web
 • Canh chỉnh
 • Tô đậm, bôi màu
 • Tạo link liên kết
 • Tạo email tên miền chuyên nghiệp
 • Kiểm tra liên kết, lỗi website
 • Tư vấn bộ từ khóa SEO google
 • Đi link nội bộ
 • Quản trị máy chủ, hosting
 • Webmaster Tools và Google Analytics
 • Tạo sitemap.xml, tạo robot.txt
 • Tư vấn Marketing Online
 • Báo cáo kết quả hàng tháng
 • Hợp đồng tối thiểu 3 tháng
G-Platinum

1,800,000đ/năm


 

 • Kiểm tra hoạt động hằng ngày của website
 • Sao lưu dữ liệu 2 tuần/lần
 • 30 hình ảnh được tối ưu chất lượng
 • 10 bài được viết mới chuẩn SEO
 • 20 bài được biên tập lại chuẩn SEO
 • O2 banner dùng cho quảng cáo, slide,...
 • 20 bài đăng trên Fanpage
 • 20 bài quảng bá lên các kênh cùng lĩnh vực
 • Xử lí nội dung khách hàng cung cấp:
 • Font chữ hiển thị tốt trên web
 • Canh chỉnh
 • Tô đậm, bôi màu
 • Tạo link liên kết
 • Tạo email tên miền chuyên nghiệp
 • Kiểm tra liên kết, lỗi website
 • Tư vấn bộ từ khóa SEO google
 • Đi link nội bộ
 • Quản trị máy chủ, hosting
 • Webmaster Tools và Google Analytics
 • Tạo sitemap.xml, tạo robot.txt
 • Tư vấn Marketing Online
 • Báo cáo kết quả hàng tháng
 • Hợp đồng tối thiểu 3 tháng
G-Diamond

2,500,000đ/năm


 

 • Kiểm tra hoạt động hằng ngày của website
 • Sao lưu dữ liệu 3 ngày/lần
 • 100 hình ảnh được tối ưu chất lượng
 • 35 bài được viết mới chuẩn SEO
 • 65 bài được biên tập lại chuẩn SEO
 • O6 banner dùng cho quảng cáo, slide,...
 • 50 bài đăng trên Fanpage
 • 50 bài quảng bá lên các kênh cùng lĩnh vực
 • Xử lí nội dung khách hàng cung cấp:
 • Font chữ hiển thị tốt trên web
 • Canh chỉnh
 • Tô đậm, bôi màu
 • Tạo link liên kết
 • Tạo email tên miền chuyên nghiệp
 • Kiểm tra liên kết, lỗi website
 • Tư vấn bộ từ khóa SEO google
 • Đi link nội bộ
 • Quản trị máy chủ, hosting
 • Webmaster Tools và Google Analytics
 • Tạo sitemap.xml, tạo robot.txt
 • Tư vấn Marketing Online
 • Báo cáo kết quả hàng tháng
 • Hợp đồng tối thiểu 3 tháng