Hướng dẫn kiểm tra tốc độ load trang trên website

Kiến Thức Website 57 lượt xem

Trang Chủ Kiến Thức Website Hướng dẫn kiểm tra tốc độ load trang trên website

Để kiểm tra tốc độ load trang trên website, bạn truy cập: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

Nhập URL website của bạn và click ANALYZE.

Tốc độ load trang của bạn sẽ được Google phân tích như bên dưới.

 

 

Bạn có thể kiểm tra nguyên nhân website của bạn bị chậm và tối ưu lại nhé.


Bình luận

Hướng dẫn index website lên Google

1. Bạn truy cập Google Console để xác minh website và Index website lên google: https://search.google.com/u/4/search-console/