Hướng dẫn index website lên Google

Kiến Thức Website 66 lượt xem

Trang Chủ Kiến Thức Website Hướng dẫn index website lên Google

I. Xác minh website của bạn.

1. Bạn truy cập Google Console để xác minh website Index website lên google: https://search.google.com/u/4/search-console/

 

2. Nhập tên miền website cần Index. Click Tiếp tục

Thông tin sẽ xuất hiện như sau:

 

3. Click Sao chép. Giữ nguyên trình duyệt Google Console và mở 1 tab mới truy cập Trang quản lý tên miền của bạn, và cấu hình như sau:

Tùy từng đơn vị cung cấp tên miền, trang quản lý tên miền sẽ khác nhau.

Bạn chọn DNS  ->  Add record.

 

 

Cấu hình thông tin:

Type => TXT

Name => Tên miền của bạn

Content => Dán nội dung bạn vừa copy trên Google Console (3). Click Lưu (Save)

 

4. Quay lại tab Google Console click Xác minh

Xác minh thành công. Click Chuyển đến sản phẩm

 

II. Index website lên Google

Bạn chú ý 2 menu:

  • Kiểm tra URL: Công cụ Kiểm tra URL để yêu cầu thu thập dữ liệu các URL riêng lẻ.
  • Sơ đồ trang web: Sơ đồ trang web là một cách quan trọng để Google khám phá các URL trên trang web của bạn. Sơ đồ trang web cũng có thể bao gồm siêu dữ liệu bổ sung về các phiên bản ngôn ngữ thay thế và các trang dành riêng cho video, hình ảnh hoặc tin tức.

Nếu bạn chưa thay đổi sơ đồ trang web của mình kể từ lần cuối cùng Google thu thập dữ liệu, thì việc gửi lại sơ đồ trang web sẽ không có thêm bất kỳ lợi ích nào.

Bạn chọn Sơ đồ trang web

 

Nhập thông tin theo tên miền của bạn.

 

Click Gửi 

 

Hoàn tất! Google thường kiểm tra trong khoảng 1 – 2 ngày.

 

Thông tin thêm:

Sau khi Google đã xác minh sơ đồ trang web.

  • Bạn truy cập Trạng thái lập chỉ mục để kiểm tra tổng số URL đã được Google Index (Lập chỉ mục).
  • Bạn truy cập Kiểm tra URL để kiểm tra thử 1 URL đã được Index hay chưa.

 

Tài liệu dựa trên: https://developers.google.com


Bình luận

Hướng dẫn kiểm tra tốc độ load trang trên website

Để kiểm tra tốc độ load trang trên website, bạn truy cập: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/