Hướng dẫn chặn quảng cáo trên Youtube và website

Kiến Thức Chung 42 lượt xem

Trang Chủ Kiến Thức Chung Hướng dẫn chặn quảng cáo trên Youtube và website

Để chặn quảng cáo trên Youtube và trên các website khác. Bạn tải Adblock tại đây

Chọn Thêm vào chrome -> Add extension

Hoàn tất!

 

  • Pause on this site: Tạm dừng trên trang web hiện tại.
  • Pause on all sites: Tạm dừng trên tất cả website.
  • Block an ad on this page: Chặn quảng cáo trên trang này.
  • Don’t run on this page: Không chạy trên trang hiện tại.
  • Don’t run on pages on this site: Không chạy trên các trang trên trang web hiện tại.

 


Bình luận

Hướng dẫn ký số file PDF

Để giúp doanh nghiệp ký số file pdf, văn bản điện tử, Bitweb sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng chữ ký số trên file PDF trong bài viết dưới đây.