Hosting

Sử dung Cloud Hosting chất lượng cao tại Bitweb Software.

Cloud Hosting Basic

660.000đ / năm


  Dung lượng 2GB

  Băng thông 4GB

  Email Server 2GB

  Database 1

  Sub Domains 1

  Tài khoản FTP 1

Clould Hosting Premium

1.200.000đ / năm


  Dung lượng 4GB

  Băng thông không giới hạn

  Email Server 10

  Database 2

  Sub Domains không giới hạn

  Tài khoản FTP 1

Cloud Hosting Business

4.500.000đ / năm


  Dung lượng 20GB

  Băng thông không giới hạn

  Email Server không giới hạn

  Database không giới hạn

  Sub Domains không giới hạn

  Tài khoản FTP không giới hạn