Cloud Hosting Basic

660,000đ/năm


 

 • Dung lượng :   2GB
 • Băng thông  :   4GB
 • Email  :   5
 • Database  :  1
Cloud Hosting Premium

1,200,000đ/năm


 

 • Dung lượng  :   4GB
 • Băng thông  :   Không giới hạn
 • Email  :   10
 • Database  :  2
Cloud Hosting Business

5,000,000đ/năm


 

 • Dung lượng  :   20GB
 • Băng thông  :   Không giới hạn
 • Email  :   Không giới hạn
 • Database  :  Không giới hạn
 • SSL  :   Free