Thiết kế hệ thống nội bộ

Thiết kế hệ thống nội bộ dành riêng cho doanh nghiệp của bạn.

 • Hệ thống giúp nâng cao chất lượng công việc.
 • Đảm bảo tính toán đường trơn trong từng phần.
 • Trò chuyện trực tuyến nội bộ với các thành viên khác nhau.
 • Kiểm soát khối lượng công việc của từng bộ phận.
 • Hệ thống phân công và thời hạn theo thời gian thực giúp quản lý dễ dàng hơn.

Quản lý trên mọi thiết bị

Quản lý hệ thống thời gian thực trên mọi thiết bị.

 • Không chi quá nhiều tiền để xây dựng ứng dụng cho doanh nghiệp của bạn.
 • Dễ dàng quản lý mọi lúc, mọi nơi.
 • Tính năng thông báo trực tiếp qua điện thoại khi có thông báo mới.
 • Thích hợp cho mọi thiết bị.

Sao lưu

Tất cả dữ liệu được quản lý riêng bởi doanh nghiệp của bạn.

 • Tất cả dữ liệu kinh doanh của bạn được tự kiểm soát, không phụ thuộc vào bên thứ 3.
 • Sao lưu dữ liệu định kỳ hàng năm, hàng tháng, hàng tuần, hàng giờ....
 • Dữ liệu nội bộ, không được trích xuất bên ngoài.
 • Đảm bảo an ninh.
 • Bitweb hỗ trợ kiểm tra bảo hành hàng tháng và hàng năm.