Công ty Phần mềm BITWEB được thành lập vào đầu năm 2019, có trụ sở chính tại Hà Nội. BITWEB là công ty gia công phần mềm với 100% vốn tư nhân. BITWEB là đơn vị hàng năm Làm việc với tầm nhìn dài hạn, tư duy phát triển bền vững.

Web Design

HỒ SƠ NĂNG LỰC TẠI BITWEB

Hồ sơ năng lực

Công ty phần mềm Bitweb

 • 1. Giới thiệu
 • 2. Về chúng tôi
 • 3. Chúng tôi có gì??
 • 4. Quá trình của chúng tôi
 • 5. Giải pháp
 • 6. Sơ đồ ban lãnh đạo
 • 7. Thiết kế website
 • 8. Thiết kế logo & Nhận dạng thương hiệu
 • 9. Dịch vụ hosting
 • 10. Email Server - Email Marketing
 • 11. Dịch vụ hosting
 • 12. Đối tác và khách hàng
 • 13. Lời cảm ơn
 • 14. Đối tác và khách hàng