Email Basic

550,000đ/năm


 

 • 1 mẫu email.
 • 5000 email tháng.
 • Email theo tên miền.
 • Nhập, Xuất Email từ file trên website *.CSV.
 • Tự động gửi email theo lịch cài đặt.
Email Premium

1,050,000đ/năm


 

 • 3 mẫu email.
 • 10.000 email tháng.
 • Email theo tên miền.
 • Nhập, Xuất Email từ file trên website *.CSV.
 • Tự động gửi email theo lịch cài đặt.
Email Business

2,850,000đ/năm


 

 • 5 mẫu email.
 • 30.000 email tháng.
 • Email theo tên miền.
 • Nhập, Xuất Email từ file trên website *.CSV.
 • Tự động gửi email theo lịch cài đặt.